Τεχνικά Υλικά

Κόλλες - Αρμόστοκοι-Υδραυλικά Υλικά Συγκεκριμένες εφαρμογές και υλικά που χρησιμοποιούνται απαιτούν ξεχωριστές συγκολλήσεις για να διασφαλιστεί το “δέσιμο” των πλακιδίων με υπόστρωμα όπως σκυρόδεμα , γυψοσανίδα , μέταλλο κλπ .Μια από τις πιο απαιτητικές εφαρμογές είναι και οι πισίνα. Η μόνιμη παρουσία νερού που εμπεριέχει χημικά απαιτεί από το συγκολλητικό υλικό υψηλή αντοχή στο δέσιμο και κράτημα ενώ απαιτεί και από τον αρμό αντοχή στα χημικά. Επίσης παρέχουμε υλικά τα οποία υποβοηθούν τους τεχνικούς να γίνονται πιο παραγωγικοί και να παραδίδουν τα έργα και τα προϊόντα όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.