Διάδρομοι Ασφαλείας

Οδηγοί αφής στο πάτωμα για άτομα με ανεπαρκή όραση. Κτιριακά εμπόδια περιορίζουν την πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίας για τα άτομα με ανεπαρκή όραση. Η κατάσταση αυτή οδήγησε κυβερνήσεις σε νομοθέτηση που επιβάλει την πλήρη προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους όπως πεζοδρόμια, πλατείες, σταθμούς εμπορικά κέντρα κλπ. Ως εκ τούτου για τους σχεδιαστές είναι αναγκαίο να διαβλέπουν την αναγκαιότητα για ένα μονοπάτι -οδηγό για τα άτομα με ανεπαρκή όραση ο οποίος να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ατόμων στην διακίνηση και την ασφάλεια. Ειδικά πατώματα από τεχνητό γρανίτη είναι διαθέσιμα για ικανοποίηση αυτών ακριβώς των σημαντικών αναγκών. Τα πατώματα αφής αποτελούνται από τμήματα με ανάγλυφο , σχεδιασμένα ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά όταν πατιούνται αλλά είναι επίσης και οπτικά σε αντίθεση ως προς το υπόλοιπο του πατώματος. Η επιφάνεια αυτή εγκαθίσταται σύμφωνα με το σχέδιο πορείας με σκοπό να επιτρέψει στα άτομα με ανεπαρκή όραση “να προσανατολίσουν και αναγνωρίσουν πηγές ενδεχόμενου κινδύνου“ όπως προστάζει η νομοθεσία.