Εξατομίκευση

Εξατομικευμένες λύσεις Η ανάγκη εξατομικευμένων στοιχείων για χρήση σε πατώματα και τοίχους με στόχο να δοθεί εν ας πιο προσωπικός χαρακτήρας σε κάθε έργο όλο και αυξάνεται. Είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο που για να συμπληρώσουμε τα ήδη προτεινόμενα συνήθη μεγέθη , μπορούμε να εισηγηθούμε αλλά και να παράγουμε εξατομικευμένο διάκοσμο και γραφικά μοτίβα. Αυτές μας οι υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα εργοστασιακής εμπειρίας στην χρήση διαφορετικών κατασκευαστικών τεχνικών , απο hydro-jet κόψιμο μέχρι παραδοσιακό μωσαϊκό