Ξηρό σύστημα εγκατάστασης πατωμάτων

Αυτορυθμιζόμενα συστήματα πατώματος εγκαθίστανται χωρίς την ανάγκη για συγκολλητικά και αρμούς ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εγκατάστασης και το κόστος. Κατάλληλα για προσωρινές εφαρμογές όπου το ήδη υπάρχον πάτωμα θα πρέπει να διατηρηθεί. Η εγκατάσταση αυτή (γνωστή ως ξηρή εγκατάσταση) είναι η λύση η οποία επιτρέπει να ανακαινίσετε και να επαναπροσδιορίσετε τον χαρακτήρα του πατώματος χωρίς να εκτελέσετε επίπονες εργασίες και έργα αποκατάστασης Τα πλακίδια εγκαθίστανται κατευθείαν στην ήδη υπάρχουσα επιφάνεια απλά με την τοποθέτηση πλακών την μια δίπλα απ την άλλη. Η απουσία γραμμών αρμού αλλά και η τέλεια σπονδυλωτή μορφή των πλακών , σε συνδυασμό με την έξοχη ποιότητα του τεχνητού γρανίτη , δημιουργεί ένα πάτωμα με εξαιρετική οπτική επίδραση. Γραφεία ,τράπεζες, κέντρα επεξεργασίας πληροφοριών χρειάζονται συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού όπως ηλεκτρικά κυκλώματα, δίκτυα τηλεφωνίας και υπολογιστών ή ακόμα και συστήματα κλιματισμού. Για διευκόλυνση ακριβώς τέτοιων περιπτώσεων , συστήνουμε την χρήση ανυψωμένων πατωμάτων όπου η επιφάνεια στην οποία περπατάνε οι άνθρωποι (αποτελούμενη από μεγάλες πλάκες που μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν και να αφαιρεθούν ) έχει ανυψωθεί από το ήδη υφιστάμενο πάτωμα. Το διάκενο ανάμεσα στο πάτωμα και το υπόστρωμα μπορεί να έχει ποικιλία ύψους ,ξεκινώντας από μερικά εκατοστά και φτάνοντας μέχρι και ένα μέτρο παρέχοντας χώρο για την τοποθέτηση συρμάτων και ηλεκτρικών καλωδίων καθώς και σημεία πρόσβασης (τηλεόρασης ,δικτύου κλπ) .